Alerta de Frau Loteria

Posem en coneixement de les persones que visiten la nostra pàgina Web que autors, fins ara no identificats per la policia, estan enviant comunicacions falses, amb els logotips falsificats de la "International Lottery Board". 

En aquestes comunicacions utilitzen de forma fraudulenta el nom de Fénix Directo en els documents enviats, així com la raó social de la "International Lotto Comission", i anuncien i asseguren al destinatari que ha guanyat un fals premi de loteria de quantia milionària, i que el import del premi es troba dipositat, per al seu cobrament, a Fénix Directo, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA. Això es pretén consumar quan posteriorment, per al cobrament del premi, s'exigeix al presumpte premiat el previ pagament d'un percentatge del premi en concepte de despeses de tramitació i impostos.

Per aquests fets constitutius d'una presumpta estafa, la companyia està duent a terme les accions pertinents per defensar els seus interessos i els dels seus clients. 

Si rebeu una d'aquestes comunicacions (còpia de la carta) com la que s'adjunta o similar, si us plau, poseu-vos en contacte amb aquesta entitat i no faciliteu cap dada al remitent.

Si necessiteu més informació, contacteu-nos a través l'adreça de correu electrònic: fd.recursos@fenixdirecto.com o de correu postal:Calle Ramírez de Arellano, 35 28043 Madrid


Fénix Directo alerta de frau loteria