Avís Legal - Fénix Directo

Dades Idendificatives:

FÉNIX DIRECTO Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.

Una companyia del Grup ALLIANZ

C/ Ramírez de Arellano, 35 - 28043 Madrid.

correu electrònic: fenixdirecto@fenixdirecto.com

Teléfon 902 44 44 44

Telefax 902 272 272

NIF: A-80029150.

R.M. Madrid; Tomo 1.060; Foli 41; Full M-20366; Inscripció 1ª.

Clau Direcció Gral d'Assegurances (DGSFP): C0706

Dret de desistimient

En els contractes d'assegurança subscrits a distància, el prenedor de l'assegurança, quan és una persona física que actua aliena a la seva activitat empresarial o professional, disposa d'un termini de catorze dies naturals, des de la signatura del contracte o des de la recepció de les condicions i informació contractuals, si és posterior, per desistir sense cap penalització, sempre que no s'hagi produït un sinistre.

Aquest dret no és aplicable a l'assegurança obligatòria de responsabilitat civil.

El prenedor de l'assegurança ha de comunicar a Fénix Directo, al seu domicili social, abans que finalitzi el termini corresponent mitjançant correu certificat o qualsevol altre procediment que permeti deixar constància fefaent de la notificació.

El consumidor que exerceixi el dret de desistiment només estarà obligat a pagar el servei prestat fins al moment del desistiment.

El consumidor que exerceixi el dret de desistiment només estarà obligat a pagar el servei prestat fins al moment del desistiment.
La cobertura del contracte de l'assegurança quedarà sense efecte el dia en què la companyia asseguradora rebi la notificació de desistiment. En cas de no exercir el dret de desistiment en el termini indicat, el contracte es complirà conforme al que s'hagi pactat.

LLEI 22/2007, d'11 de juliol, sobre comercialització a distància de serveis financers destinats als consumidors.

Copyrights

Els gràfics, botons, plànols i textos que conté aquesta web i altres webs de Fénix Directo són propietat exclusiva de la companyia, i no es poden copiar o distribuir, totalment o parcialment, sense el consentiment exprés de Fénix Directo. Fénix Directo es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions de la informació que conté la seva web o la configuració i presentació d'aquesta.

Us de Cookies

Fénix Directo comunica als usuaris que utilitza cookies quan l'usuari navega per les diferents pantalles i pàgines del lloc web. Per millorar l'accessibilitat i visibilitat de la informació necessària, posem a la seva disposició de forma separada, accessible i permanent en tot moment la nostra Política de Cookies, on pot trobar informació clara i completa sobre la seva utilització i les opcions de què disposa per controlar o eliminar-les.

Enllaços

Fénix Directo no pot garantir que els enllaços a altres llocs siguin exactes en el moment d'accedir-hi. Els llocs als quals apunten els enllaços els desenvolupa i manté personal extern a Fénix Directo; per tant, Fénix Directo no assumeix cap responsabilitat pels continguts dels llocs als quals apunten aquests enllaços. Les eventuals referències que es facin en aquest web a qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altra informació que utilitzi la marca, el nom comercial o el fabricant o subministrador, etc. que siguin titularitat de tercers no constitueix o implica suport, patrocini o recomanació per part de Fénix Directo.

Qualitat del software

Fénix Directo no garanteix que cap informació, software o altre material accessible des d'aquest web estigui lliure de virus.

Informació legal

Cada vegada que accediu a les pàgines del web de Fénix Directo assegureu que heu revisat el contingut d'aquesta pàgina. Aquesta s'ha actualitzat i modificat segons la legislació vigent aplicable.Cada vegada que accediu a les pàgines de la web de Fénix Directo s'ha d'assegurar d'haver revisat el contingut d'aquesta pàgina. Aquesta s'ha actualitzat i modificat segons la legislació vigent aplicable.


Darrera modificació de la pàgina: 04 de octubre de 2013.

https://www.fenixdirecto.com

 

Tanqueu