520 assegurancess Fénix qualitat certificada

Sistema de gestió de la qualitat segons ISO 9001

La família de normes ISO 9000 és un conjunt de normes internacionals i guies de qualitat que ha aconseguit una reputació mundial com a base per establir sistemes de gestió de la qualitat.

La norma ISO 9001 especifica els requisits per a un sistema de gestió de la qualitat, i se centra en l'eficàcia de la gestió de la qualitat per complir amb els requeriments del client, aconseguir la seva satisfacció i complir amb els requisits legals o reglamentaris aplicables a l'activitat..

Resulta una eina molt útil per orientar els processos cap al client i suposa un punt de partida que permet a les empreses avançar cap a l'excel·lència.